Bizony, itt a vége a 2019/2020.tanévnek.

Emlékeket idézünk fel, melyek alkalmat adnak arra, hogy végig gondoljuk, mit és hogyan tettünk tanulmányi téren, szabadidős foglalkozásokon.

A 208 diákunk közül heten vettek át kitűnő bizonyítványt.  Jó és kiemelkedő tanulmányi eredmények, szép érettségi százalékok, versenyek, megemlékezések.

A tanév végi statisztikából kiderül, hogy a legjobb  4,17-es tanulmányi átlagot a 10.a-sok érték el,  a 4 ,16-os  eredménnyel  büszkélkedő 9.a osztályosokat  éppen megelőzve.

Ugyan néhány elmarasztalásról is szólnunk kell, de abban bízva, hogy a következő tanévben egyáltalán nem kell senkit figyelmeztetésben részesíteni, inkább mondjuk el büszkén: 163 esetben írtak az e-naplóba dicséretet az osztályfőnökök, szaktanárok.

Csapatmunka .. Igen, csapatmunka  eredményeiről beszélhetünk a tanévet lezáró statisztikai adatok láttán. Szülők, pedagógusok, az intézmény partnerei és természetesen a diákok egymást segítő munkája arról tanúskodik: Eredményes, élménydús volt a 2019/2020. tanév is. (Mint azt a Kedves Érdeklődő bizonyára észre vette, neveket nem említünk, ugyanis a Honlapunkat – is – figyelve név szerinti, hiteles információikat közöltünk.)

Minden tanítási és nem tanítási napon törekedtünk, és továbbra is igyekezni kell a tanulók egyéni képességeinek kiteljesítésére. Munkaközösségeink elhívatott pedagógusai  színes programokat, ünnepségeket szerveztek, és versenyekre készítettek fel diákokat. Számos célunk közül kiemelendő, hogy sokat teszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes formáinak kialakítására. Van még teendőnk....

Számos szituációban szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, hagyományaival, hogy ezek megbecsülése révén is tápláljuk a fiatalokban a haza, a szülőföld iránti tiszteletet és megbecsülést.

Nemes cél .. Ezen a téren is van még bőven feladat, ahogy pedagógiai munkánk egyéb területein is, és ez érthető, hiszen az oktató-nevelő munka jobbító szándékú és állandó! 

Folyamatosan szépülnek az osztálytermek, a folyosók, az udvar, impozáns képet kap a hozzánk betérő. Intézményünk tárgyi és személyi feltételei az iskolai munka mutatóinak alapjai.

 A nyári szünetben pihenjünk aktívan, majd szeptembertől – a kilencedikesekre különösen, ugyanakkor egymásra is nagyon figyelve – tegyen ki-ki a saját helyén és szerepében még többet egy szebb és jobb tanévért, a jövőért!

A gimnázium oktató-nevelő munkájában - bármilyen szinten és területen -részt vevőknek, Kollégáknak, a Mohácsi Tankerületi Központ Igazgatójának és Munkatársainak, diákjainknak, a technikai feladatot, iskolatitkári munkát végzőnek, Szülőknek, és az intézmény partnereinek köszönetet mondunk.

Kívánunk  Mindenkinek egészséget és sok-sok értékes, örömteli pillanatot munkája és magánélete során az elkövetkező években, évtizedekben!