Az érettségi vizsga fontos esemény a középiskolákban. Intézményünkben, a Siklósi Táncsics Mihály Gimnáziumban is.  Az idei érettségi különleges volt.

Ismert, hogy a vizsgázók írásban, illetve néhány esetben (pl. testnevelés, vizuális kultúra) szóban bizonyították felkészültségüket. Ahhoz, hogy bizonyíthassanak felelős előkészítő munkára volt szükség. Eredményes, minden szabályt betartó együttműködésére a pedagógusok, a Mohácsi Tankerületi Központ igazgatója és Kollégái, az intézmény technikai dolgozói, a Szülők, a védőnő, a Siklósi Család-és Gyermekjóléti Központ munkatársai részéről.

Köszönet minden támogatónak!

Az érettségi bizonyítványok átadására június 11-én a sportcsarnokban került sor, ahol mind a 12.a, mind a 12.b osztály érettségi vizsgabizottságának elnöke elismerően szólt a diákok teljesítményéről, és köszönetet mondott a felkészítő tanároknak is.

Számos végzős dicséretet kapott írásbeli, és/ vagy szóbeli érettségi teljesítményéért.

Külön dicséretben részesült Hamarics Kristóf, aki emelt szinten -kiemelkedő eredményt elérve- érettségizett történelemből.

Kedves Érettségizettek!  Gratulálunk Nektek! Maradjatok egészségesek, legyetek eredményesek  tanulásban, munkában, éljetek példamutató életet!

A gimnázium dolgozói