A Siklósi Táncsicsosok online emlékeznek a trianoni döntés 100.évfordulójára.

A trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója és a nemzeti összetartozás napja alkalmából osztályfőnökök, szaktanárok  „ beszélgetnek”  a diákokkal Trianonról. Nem meglepő, viszont nagyon értékelendő a fiatalok megnyilvánulása. Számos esetben  egészítik ki a történelem könyvből megismerteket ,  fogalmaznak meg véleményt  pl. az alábbi vers kapcsán :

Juhász Gyula: Trianon

 

Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.

Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erő szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.

És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt a kedves Pozsony,
Hol királyokat koronáztak egykor,
S a legnagyobb magyar hirdette hévvel,
Nem volt, de lesz még egyszer Magyarország!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt legszebb koszorúja
Európának, a Kárpátok éke,
És mienk volt a legszebb kék szalag,
Az Adriának gyöngyös pártadísze!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt Nagybánya, ahol
Ferenczy festett, mestereknek álma
Napfényes műveken föltündökölt,
S egész világra árasztott derűt.
És nem lehet feledni, nem soha,
Hogy Váradon egy Ady énekelt,
És holnapot hirdettek magyarok.
És nem lehet feledni, nem, soha
A bölcsőket és sírokat nekünk,
Magyar bölcsőket, magyar sírokat,
Dicsőség és gyász örök fészkeit.

 

Emlékezzünk  Trianonra a dal meghallgatása közben is !