A gimnáziumunk általános képzését azoknak a nyolcadik osztályos diákoknak kínáljuk, akik normál tantervű képzésben kívánnak továbbtanulni. A képzésben részt-vevők angol, német nyelvet tanulhatnak, melyek közül az egyiket a két felsőbb évfolyamon – az érettségi vizsgára való felkészülés keretében – magasabb óraszámban tanulják. Az informatika tantárgyat négy éven keresztül heti két órában tanulják a diákok. Lehetőséget kínálunk arra, hogy diákjaink tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamon a gimnáziumi tantervben szereplő tárgyak közül érettségi előkészítőt válasszanak, és így a választott tantárgyukból érettségi vizsgát tegyenek, ezzel is növelve esélyeiket arra, hogy tanulmányaikat felsőfokú intézményben, vagy érettségire épülő szakképzés keretein belül folytathassák. Számos szakma tanulásának előfeltétele az érettségi vizsga megléte, pl. fogtechnikus, fényképész, kozmetikus.

A képzés főbb jellemzői:
4 évfolyam,
gimnáziumi kerettanterv,
emelt óraszám informatika tantárgyból,
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német,
a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német,
felvétel a tanulmányi eredmények alapján.