A gimnáziumi általános tagozatot azoknak a nyolcadik osztályos diákoknak kínáljuk, akik normál tantervű, nem emelt óraszámú képzésben kívánnak továbbtanulni. A képzésben részt-vevők angol, német, orosz vagy latin nyelvet tanulhatnak, melyek közül az egyiket a két felsőbb évfolyamon – az érettségi vizsgára való felkészülés keretében – magasabb óraszámban tanulják. A tagozat lehetőséget kínál arra, hogy diákjaink tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamon a gimnáziumi tantervben szereplő tárgyak közül érettségi előkészítőt válasszanak, és így a választott tantárgyukból érettségi vizsgát tegyenek, ezzel is növelve esélyeiket arra, hogy tanulmányaikat felsőfokú intézményben, vagy érettségire épülő szakképzés keretein belül folytathassák. Számos szakma tanulásának előfeltétele az érettségi vizsga megléte, pl. fogtechnikus, fényképész, kozmetikus.
A képzés főbb jellemzői:
4 évfolyamos képzés
általános kerettantervre épülő,
angol, német, orosz, latin nyelv,
mozgásszervi fogyatékkal élő tanulók bejutása biztosított,
felvétel a tanulmányi eredmények alapján.