Tagozatunkra azoknak a diákoknak a jelentkezését várjuk, akik fogékonyak az irodalom, történelem és a művészetek iránt, szívesen olvasnak, több szempontból megközelítve is szeretnék megérteni az őket körülvevő világot. Továbbtanulási terveikben általában a jogi, a bölcsész, az államigazgatási pályák szerepelnek, vagy érdeklődnek a tanári, tanítói, óvodapedagógiai szakirányok iránt. Célunk, hogy szövegmagyarázó művek, történelmi dokumentumok segítségével az erre a tagozatra jelentkező diákok alaposan megismerjék nemzeti hagyományainkat, a magyar és az egyetemes történelem eseményeit összekapcsoló történések magyarázatát, a kultúra és a művészetek összefüggéseit a társadalmi változásokkal.
Az irodalmi művekről szóló különböző, gyakran egymásnak is ellentmondó kritikák, elemzések szövegének értő tanulmányozásával, a szövegtannal kapcsolatos ismeretek tudatos alkalmazásával olyan szövegalkotási- és értési képességek kibontakoztatására törekszünk, melyek segítségével az érettségi követelményeknek emelt szinten is eleget tudnak tenni a diákok.
A művek többoldalú megközelítésnek megismertetésével elérjük annak felismerését, hogy minden megértésnek több, a befogadó személyiségtől is függő feltétele van. Komplex tudás átadására vállalkozunk, ehhez pedig kiemelten fontosnak tartjuk a művészeti tárgyak magas színvonalú oktatását is.
Az iskolai és városi rendezvényeken lehetőséget kapnak diákjaink arra, hogy vers- és prózamondói tehetségüket, színpadi képességeiket kibontakoztathassák. Tervezünk közös színház-látogatásokat, melyek során belekóstolhatnak nemcsak a színpadon zajló munkába, hanem a színpad mögötti előkészületi tevékenységekbe is.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A képzés főbb jellemzői:
    4 évfolyamos képzés    általános kerettantervre épülő
    angol, orosz, német, latin nyelv
    emelt óraszámú magyar nyelv és irodalom és történelem
    mozgásszervi fogyatékkal élő tanulók bejutása biztosított
    felvétel a tanulmányi eredmények alapján