Humán képzésünkre azoknak a diákoknak a jelentkezését várjuk, akik fogékonyak az irodalom, történelem és a művészetek iránt, szívesen olvasnak, több szempontból megközelítve is szeretnék megérteni az őket körülvevő világot. Továbbtanulási terveikben általában a jogi, a bölcsész, az államigazgatási pályák szerepelnek, vagy érdeklődnek a tanári, tanítói, óvodapedagógiai szakirányok iránt. Célunk, hogy szövegmagyarázó művek, történelmi dokumentumok segítségével az erre a tagozatra jelentkező diákok alaposan megismerjék nemzeti hagyományainkat, a magyar és az egyetemes történelem eseményeit összekapcsoló történések magyarázatát, a kultúra és a művészetek összefüggéseit a társadalmi változásokkal.
Az irodalmi művekről szóló különböző, gyakran egymásnak is ellentmondó kritikák, elemzések szövegének értő tanulmányozásával, a szövegtannal kapcsolatos ismeretek tudatos alkalmazásával olyan szövegalkotási- és értési képességek kibontakoztatására törekszünk, melyek segítségével az érettségi követelményeknek emelt szinten is eleget tudnak tenni a diákok.
A művek többoldalú megközelítésnek megismertetésével elérjük annak felismerését, hogy minden megértésnek több, a befogadó személyiségtől is függő feltétele van. Komplex tudás átadására vállalkozunk, ehhez pedig kiemelten fontosnak tartjuk a művészeti tárgyak magas színvonalú oktatását is.
Az iskolai és városi rendezvényeken lehetőséget kapnak diákjaink arra, hogy vers- és prózamondói tehetségüket, színpadi képességeiket kibontakoztathassák. Tervezünk közös színház-látogatásokat, melyek során belekóstolhatnak nemcsak a színpadon zajló munkába, hanem a színpad mögötti előkészületi tevékenységekbe is.
Az informatika tantárgyat négy éven keresztül heti két órában tanulják a diákok. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A képzés főbb jellemzői:
4 évfolyam,
gimnáziumi kerettanterv,
emelt óraszám informatika, magyar nyelv és irodalom, történelem tantárgy(ak)ból,
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német,
a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német,
felvétel a tanulmányi eredmények alapján.