Az emelt óraszámú informatikaoktatás intézményünkben már 19 éves hagyománnyal rendelkezik. A nálunk tanuló diákok négy éven keresztül heti 4 órában tanulják az informatika tantárgyat. A diákok a tanulmányaik során megtanulják az informatika elméleti alapjait, az irodai programok használatát, illetve a programozási ismereteket - az emelt szintű érettségi követelményeinek megfelelően.
A képzett, nyelveket (angol, német!!!) beszélő informatikusra nagy kereslet van és lesz a jövőben is. Jelenleg is több 10.000 betöltetlen informatikus állás van az országban. Az emelt óraszámú informatika képzésünk a hozzánk jelentkező diákokat felkészíti az emelt szintű informatika érettségi vizsgára, mely fontos állomása a diákok informatika egyetemi felvételijén.
Kezdd nálunk a sikerhez vezető tanulmányaidat!


A képzés főbb jellemzői:
4 évfolyam,
gimnáziumi kerettanterv,
emelt szintű oktatás informatika tantárgy(ak)ból,
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német,
a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német,
felvétel a tanulmányi eredmények alapján.