Az emelt szintű német nyelv oktatásával egy 2006 óta sikeresen működő képzési formát biztosítunk minden olyan diáknak, akiknek célkitűzései között szerepel a német nyelv elsajátítása, a rendes gimnáziumi tanterv sikeres elvégzése, valamint a főiskolai/egyetemi szintű továbbhaladás.
Az előző években nyelvi képzésen érettségizett tanulóink felsőfokú intézményekbe való bekerüléséhez nagymértékben hozzájárultak a német középfokú nyelvvizsgák, s ezzel plusz-pontokat szereztek diákjaink. Az elmúlt években a nyelvi tagozatos osztályban végzett diákjaink - többek között - közgazdasági, természettudományi, bölcsészettudományi, valamint jogi karokra nyertek felvételt.
Az emelt szintű német nyelvi képzésben részt vevő diákokat arra ösztönözzük, hogy a négy évfolyam elvégzése során német nyelvből sikeres középfokú (ECL, TELC, Origó) nyelvvizsgát szerezzenek, valamint hogy legalább egy tantárgyból emelt szintű érettségi vizsgát tegyenek. Diákjaink felsőoktatásba kerülésének esélyét nagyban növeli, hogy az egyetemi képzésre jelentkezőknek – az egyetem által meghatározott tárgy(ak)ból – emelt szintű érettségit vizsgát tesznek, valamint hogy középfokú nyelvvizsgával rendelkeznek.
Az informatika tantárgyat négy éven keresztül heti két órában tanulják a diákok. 

A képzés főbb jellemzői:
4 évfolyam,
gimnáziumi kerettanterv,
emelt szintű oktatás német nyelv tantárgy(ak)ból,
emelt óraszám informatika tantárgy(ak)ból,
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): német,
a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): angol,
felvétel a tanulmányi eredmények alapján.