Az emelt óraszámú angol tagozat indításával egy már jól bevált képzési formát biztosítunk azoknak a tanulóknak, akik a rendes gimnáziumi tanterv elvégzésén felül szeretnék minél hatékonyabban elsajátítani az angol nyelvet, valamint szívesen megismerkednének a brit és az amerikai kultúrával.
Az utóbbi években a nyelvi tagozatos osztályban végzett diákjaink közül szinte mindenki az ország különböző egyetemein folytatja tanulmányait. Tanulóink többek között műszaki, ter-mészettudományi, bölcsészettudományi, valamint jogi karokra nyertek felvételt, amit nagy-ban elősegített, hogy sikeres nyelvvizsgáikra pluszpontokat kaptak.
Célunk továbbra is az, hogy diákjaink a négy évfolyam elvégzése során középfokú nyelv-vizsgát szerezzenek angol nyelvből (ECL, TELC, Origó), valamint hogy egy általuk válasz-tott tárgyból sikeres emelt szintű érettségi vizsgát tegyenek, hiszen ezek az új felsőoktatási törvény szerint elengedhetetlen feltételei lesznek a diákok felsőfokú intézményekben való továbbtanulásának.
A képzés főbb jellemzői:
    4 évfolyamos képzés,
    általános kerettantervre épülő,
    angol emelt óraszám és német, orosz, latin nyelv alap óra,
    mozgásszervi fogyatékkal élő tanulók bejutása biztosított,
    felvétel a tanulmányi eredmények alapján.