A Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium dolgozói elköszöntek Csöme Ilona nyugdíjba vonuló intézményvezetőtől.

A biológia-földrajz szakos tanárnő több mint négy évtizeden keresztül oktatta és nevelte a diákokat szeretettel, magas színvonalú szakmai felkészültséggel.  Különös érzékkel segítette a hátrányos helyzetben lévőket, a tehetséges diákokat emelt szintű érettségire és versenyre készítette fel.

Vezetőként Kollégái elismerését hamar kivívta, döntéseit – a szakmaiságon túl – empátiával hozta meg. Jó partneri kapcsolatot ápolt a diákok szüleivel, a járás, a megye intézményeivel, civil szervezeteivel.

A diákok és az intézményvezető, Eta néni viszonyáról sokat elárul egy minapi mondat: Hiányzik nekünk!

A gimnázium pedagógusai, dolgozói a jövőben is számítanak Csöme Ilonára, szeretettel várják programjaikra, egészséget, nyugalmat, és sok-sok örömöt kívánnak Neki!