A projekt során az alábbi főbb tevékenységek valósulnak meg gimnáziumunkban:

A bevont köznevelési intézmények komplex támogató fejlesztése, központi támogató koordinációval egyedi és differenciált intézményi fejlesztési programokon keresztül.

A bevont intézményekben a végzettség nélküli iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulók közvetett és közvetlen, célzott támogatása, iskolai és későbbi munkaerőpiaci sikerességéhez szükséges feltételek javítása.

Az Oktatási Hivatal által működtetett területi és térségi pedagógiai szakmai szolgáltató és módszertani támogató rendszer fejlesztése, a befogadó oktatási célú fejlesztés érdekében oktatásszervezési intézkedési tervek fejlesztésének elősegítése.

EFOP 3.1.5-16-2016-00001 kiemelt projekt keretében  az alábbi témákkal kapcsolatos  eszközöket kapta  intézményünk: 

  • oktató-, készségfejlesztő egyéni- és társasjátékok
  • tér- és mozgáskoordinációs, beszédkészséget fejlesztő eszközök
  • természettudományos tárgyak oktatási segédeszközei
  • zenei neveléshez kapcsolódó eszközök
  • logikai, asszociációs, kommunikációs, stratégia és tudományos ismeretterjesztő társasjátékok.

 Az eszközöket könyvtárunkban minden tanuló (és dolgozó)  használhatja .

 Kellemes időtöltést, jó szórakozást kívánunk!