A „Duna-Dráva a Tehetségekért” ösztöndíj program pályázatot írt ki olyan diákok támogatására, akik tanulmányi, sport vagy kulturális területen ígéretes tehetségeknek számítanak.

A Siklósi Táncsics Gimnáziumból – a kuratórium döntése alapján - öt tanuló részesül a szorgalmi időszak alatt, tíz hónapon keresztül ösztöndíjban.
Ebben az évben is kiemelkedően jónak ítélte a pályázat kiírója Gősi Gergő, 12.A osztályos gimnazista teljesítményét, aki egyaránt tehetséges a sportban, nemzetközi és hazai atlétikai eredményei tiszteletre méltóak, kiválóan teljesít a reál tantárgyakkal kapcsolatos megmérettetéseken is .
Tihanyi Patrik, 11. A osztályos diák tehetségének és szorgalmának köszönhetően, - kitűnő tanulmányi és verseny eredményei mellett - rendszeresen nyeri meg a hazai és a nemzetközi úszóversenyeket.
A 11.b osztályos Szabó Nikolett  tehetsége az informatika órákon, országos versenyeken és a kulturális műsorokban is figyelemre méltó. Angol, német, olasz és kínai nyelvből egyaránt szép eredményeket ért el.
Ortnel Kitti, 10. B osztályos Táncsicsos, szorgalma a tanórákon és a tanórán kívüli programokban is egyaránt tiszteletre méltó. Tehetsége megmutatkozik a humán, illetve a nyelvi versenyeken is., jól beszél angolul  és németül,  kínai nyelvet is tanul. 
Csupán néhány hónapja gimnazista, de már most egyértelműen kiemelkedő eredményeket produkál az angol, a német nyelvi, valamint egyéb tantárgyi órákon és kulturális programokban Nagyváradi Mátyás, 9. A osztályos, kinek tehetsége példaértékű szorgalommal társul.
A Duna-Dráva Cement Kft. immár egy évtizede támogatja a tehetséges diákokat. A minőség iránti elkötelezettség, a jövőért vállalt felelősség jegyében a DDC továbbra is fontosnak tartja, hogy minden évben meghirdesse ösztöndíj pályázatát.
A Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium dolgozói és diákjai köszönik a Duna-Dráva Cement Kft segítségét, és büszkék ösztöndíjasaikra!