A Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium 2017. november 14. 16:30 - 18:00 óra között fogadóórát tart. A tantestület tagjai szeretettel várják a diákok szüleit!