Szeptember az iskolakezdés hónapja. Ilyenkor idő kell diáknak, tanárnak egyaránt, hogy belerázódjanak a tanórák, a mindennapi tanulás és tanítás menetrendjébe. A Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium végzős tanulóinak azonban rögtön egy kissé szokatlan helyszínen zajlott a történelem óra.

Egy napfényes kedd délelőtt a diákok a világháborúkkal és az ehhez kapcsolódó siklósi eseményekkel ismerkedtek meg interaktív történelem órák keretében a siklósi Várban, Régert András múzeumpedagógus, földrajz-történelem szakos tanár irányításával.
A tantárgyak és ezen belül is a történelem élményszerűvé tétele fontos cél a gimnázium tantestülete részéről és ehhez kapóra jött, hogy a Várban ilyen jellegű kiállítás látható. A gyerekek előadást hallgattak meg az első és a második világháború eseményeiről, miközben kézbe foghattak korabeli fegyvereket, láthattak kiépített lövészárkot, egyenruhákat és kitüntetéseket. A tárlatot vezető pedagógus is a kornak megfelelő „borsószemmintás” egyenruhába öltözve ismertette meg diákjainkat az érdekesnél érdekesebb, akár tananyagon kívüli eseményekkel.
A végzősök és a szervező pedagógusok (Monostoriné Tóth Gabriella, Puskásné Blaskovits Ildikó) egyaránt nagyon jól érezték magukat és egyetértettek abban, hogy még több, hasonló órán szeretnének és fognak is részt venni, hiszen a legjobb és legeredetibb helyszín, a siklósi Vár szolgál történelmi színpadként az itt tanuló gyerekeknek.
Ezt pedig vétek lenne nem kihasználni!