A Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium élt a lehetőséggel és beadta jelentkezését a Jobb Veled a Világ Alapítvány által működtetett Boldogság Intézet nyílt pályázatára, melyet a magyarországi és határon túli nevelési-oktatási intézmények számára „Boldog Iskola” cím elnyerésére hirdetett meg.

 A program fővédnöke, prof. Dr. Bagdy Emőke a következők szerint összegezte a program lényegét és célját:
„Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élmény gazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak.”

A boldogságóra program egyaránt szerepel az intézmény pedagógiai programjában és munkatervben is. A gimnázium tanárai közül tizenhárman vállalkoztak arra, hogy a 2017/2018-as tanévben minden hónapban legalább egy csoporttal feldolgoznak egy témát, melyhez a pályázat kiírója biztosítja az elméleti hátteret, óravázlatokat, feladatokat és zenei anyagokat.
A gimnázium továbbra is elsődleges feladatának tartja a közép és emelt szintű érettségire történő felkészítést, a felzárkóztatást és a tehetséggondozást, ugyanakkor törekszenek arra is, hogy a diákok számára minél több kulturális és egyéb programok kapcsán tegyék színesebbé, tartalmasabbá és hasznosíthatóvá a gimnazista éveket. A Boldogságórák programon belül is ezen célok megvalósítása érdekében tevékenykednek a gimnázium dolgozói és tanulói.

Tervezett program:

 

téma

felelős

1.

Boldogságfokozó hála

Keitz Kornélia

2,

Optimizmus gyakorlása

Janszkyné Kőszeghy Ildikó

3.

Kapcsolatok ápolása

Petkó Mária

4.

Boldogító jócselekedetek

Szávulyné Gergye Judit. Fischerné Balázs Eszter

5.

Célok kitűzése és elérése

Rosinger Feremc

6.

Megküzdési stratégiák

Csöme Ilona

7.

Apró örömök élvezete

Tóth Márta,Uracsné Beck Etelka

8.

Megbocsátás

Heidfogel Csaba

9.

Testmozgás

Mikoláné Simon Csilla, Ignatyev Szergej

10.

Fenntartható boldogság

Boros Melinda Balogh Alíz